• www.ark.rs
Strategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac

Agencija za razvoj opštine Knjaževac pripremila je prvi draft Strategije ruralnog razvoja opštine Knjaževac u saradnji sa RARIS-om. Prezentacija Strategije je održana u sali opštinskog Veća, u četvrtak 11. marta 2010. godine u 12 časova.


Sadašnja politika EU pruža veliku podršku razvoju ruralnih područja kako u državama članicama EU tako i u zemljama kandidatima za članstvo u EU.


Politika ruralnog razvoja EU je jedna od najvažnijih politika EU. Podrška EU zemljama kandidatima se ogleda u pristupnosti IPA, i posebno IPARD, fondova. Bitna komponenta ovih fondova je podrška razvoju ruralnih područja i zaštita životne sredine.
Jedan od preduslova za korišćenje IPARD fondova je postojanje strategija ruralnog razvoja u lokalnim samoupravama. IPARD sredstva će moći da se koriste konkurisanjem projektima iz strategije ruralnog razvoja.

Da bi opština Knjaževac mogla da konkuriše za sredstva iz IPARD programa, postojanje strategije je nužan preduslov, te se upravo zato i pristupilo njenoj izradi.

Prva radna verzija je pripremljena i dostupna  na našem sajtu kako bi svi zainteresovani građani mogli da daju svoja viđenja i komentare i kako bi Agencija za razvoj opštine Knjaževac mogla da ponudi Skupštini opštine na usvajanje jedan valjan dokument koji će definisati pravce ruralnog razvoja u narednih 5 godina. Dokument možete preuzeti ovde.

 

Baza investicionih podataka