• www.ark.rs
Predstavljena Strategija ruralnog razvoja


U četvrtak, 11. marta 2010. u sali Opštinskog veća, Agencija za razvoj opštine Knjaževac predstavila je nacrt Strategije ruralnog razvoja. U prisustvu predstavnika opštine, javnih preduzeća, ustanova, udruženja, nevladinih organizacija i zainteresovanih građana, nacrt Strategije predstavili su Dragan Milutinović, direktor Agencije, Živorad Jovanović, projekt menadžer za ruralni razvoj i Dalibor Stanojević, task menadžer. O procesu nastanka Strategije govorio je i Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije - RARIS. U diskusiji koja je usledila nakon prezentacije, izrečene su pohvalne ocene o nacrtu Strategije, ali je i dato nekoliko preporuka.

Efikasnost politike ruralnog razvoja i korišćenja predpristupnih sredstava u najvećoj meri zavisi od inicijativa, organizacije i sposobnosti lokalne zajednice i individualnih inicijativa na lokalnom nivou. Politika ruralnog razvoja se zasniva na „lider“ principu, programu koji za cilj ima revitalizaciju ruralnih oblasti kroz ohrabrivanje društvenog, ekonomskog i ekološkog preduzetništva od strane pojedinaca i grupa.Jedan od preduslova za korišćenje IPARD fondova je postojanje strategija ruralnog razvoja u lokalnim samoupravama. IPARD sredstva će moći da se koriste konkurisanjem sa projektima iz strategija ruralnog razvoja.

Knjaževac je opština koju karakterišu problemi prisutni u najvećem broju opština Srbije. Tranzicioni period je doveo do izražene nezaposlenosti, socijalnih problema uslovljenih prestrukturiranjem privrede i privatizacijom i slabe iskorišćenosti postojećih kapaciteta. Infrastrukturni problemi su brojni. Međutim, svakako najveći problemi sa kojima se Knjaževac suočava su dramatični demografski procesi koji se ogledaju u intenzivnom demografskom pražnjenju sela i regiona u celini i visokoj nezaposlenosti.

Ekonomski i društveni razvoj opštine Knjaževac u narednom periodu trebalo bi zasnivati na održivom iskorišćavanju prirodnih resursa i ravnomernom razvoju gradske i seoskih sredina. Šanse za ekonomski razvoj su u razvoju turizma, poljoprivrede, preradjivačke industrije i srodnih proizvodnih delatnosti. Knjaževac svoju perspektivu i dalji razvoj vidi pre svega u razvoju Stare planine, koji bi aktivirao kapacitete celog pograničnog područja. Sa realizacijiom postojećih programa na Staroj planini, uposlilo bi se stanovništvo i samim tim smanjila migracija.

Ovom prezentacijom otvorena je javna rasprava o nacrtu čiji je cilj da se dobije što kvalitetniji dokument oko koga bi se postigao najširi mogući konsenzus. Svi zainteresovani građani, institucije i organizacije mogu preuzeti nacrt Strategije sa našeg sajta i dati komentare, primedbe i sugestije.


Video zapis sa prezentacije možete pogledati na sajtu knjazevacinfo
 

Baza investicionih podataka