• www.ark.rs
Rezime rada Agencije nakon šest meseci

Nakon prvih šest meseci rada Agencije za razvoj opštine Knjaževac, mogu se rezimirati i rezultati rada.

Iako je Agencija zvanično registrovana 02.11.2009 sa radom je počela 1.12.2009. a prvi mesec rada bio je uglavnom orijentisan na fizičko i infrastrukturno opremanje kako bi se obezbedili prostorni i tehnički uslovi za normalan rad.  Početkom 2010. nakon raspisanog konkursa za radna mesta u Agenciji i formiranja tima, otpočelo se i sa poslovima zbog kojih je Agencija i osnovana.

Na svečanom otvaranju, direktor Agencije Dragan Milutinović je obećao da Agencija neće biti uspavana na sredstvima koje dobija iz budžeta opštine, već će raditi na tome da privuče više para u opštinu od onoga što dobije od svog osnivača.

Ovo obećanje je već nakon kratkog vremena i ostvareno. Nakon intenzivnog rada na pripremi projekata, stigli su i prvi rezultati. Agenciji je odobren projekat vredan 250.000 dinara od Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja za izradu Strategije ruralnog razvoja, a potom su odobreni i projekat kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za rekonstrukciju centralnog gradskog parka vredan 2,5 miliona dinara i konačno, ovih dana, projekat iz programa Exchange 3 za promociju turizma vredan 12 miliona dinara.

Drugim rečima, Agencija za razvoj opštine Knjaževac kojoj su u budžetu opštine za ovu godinu alocirana sredstva u iznosu od 3,5 miliona već je "zaradila" blizu 15 miliona što je četiri puta više. Osim ovih brojčanih pokazatelja, Agencija se može pohvaliti brojnim drugim aktivnostima, (od izrade Strategije ruralnog razvoja, preko organizacije seminara, redovnih kontakata sa potencijalnim investitorima koji takođe već počinju da se materijalizuju u nekim konkretnim aktivnostima, pa sve do informativne kampanje za korišćenje bespovratnih sredstava koje dodeljuje Ministarstvo poljoprivrede, organizacije puta na Sajam poljoprivrede u Novom Sadu za poljoprivrednike sa teitorij opštine itd.)

U narednom periodu, očekuje nas realizacija navedenih odobrenih projekata, a tim Agencije za razvoj opštine Knjaževac zahvaljuje se svima koji nam svakodnevno pružaju podršku.

 

Baza investicionih podataka