• www.ark.rs
Prezentacija “Upoznavanje privatnog sektora sa investicionim potencijalima Banjice“

U petak 17.12.2010. godine u prostorijama Info centra, Agencija za razvoj opštine Knjaževac u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), održala je prezentaciju na temu “Upoznavanje privatnog sektora sa investicionim potencijalima Banjice”. Prezentaciju je otvorio direktor Regionalne agencije za razvoj Istočne Srbije, Vladan Jeremić. Direktor Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Dragan Milutinović, upoznao je sve prisutne sa svim prirodnim karakteristima ovog izvorišta, kao i sa dosadašnjim aktivnostima koje je opština preduzela na ovom području. Ispred Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, nacrt plana detaljne regulacije Banjice obrazložio je Zoran Mihajlov, dipl. ing. arhitekture. Usvajanje plana detaljne regulacije Banjice očekuje se u januaru 2011. godine.

Cilj prezentacije je bio da se potencijalni investitori iz privatnog sektora upoznaju sa trenutnom situacijom na izvorištu Banjica. Prezentaciji je prisustvovalo 30 učesnika iz privatnog i javnog sektora sa teritorije opštine Knjaževac. Na prezentaciji je predsednik opštine Knjaževac, Mladen Radosavljević, govorio o mogućnostima i spremnosti opštine da učestvuje u izgradnji primarne infrastrukture na ovoj lokaciji.

Ceo projekat je podržan od strane GTZ- a (Nemačke organizacije za tehničku sardnju). Za početak sledeće godine planiran je i drugi korak ovog projekta, a to je upoznavanje šire javnosti o potencijalima Banjice, putem raznih sredstava informisanja, kao i direktan poziv investitorima.

 

Baza investicionih podataka