• www.ark.rs
Prodaja nepokretnosti Borske banke

Agencija za osiguranje depozita, kao stečajni upravnik Borske banke a.d. Bor u stečaju na osnovu rešenja Privrednog suda u Zaječaru 3.St br.2/2010 od 02.02.2011. godine, raspisuje oglas za prodaju nepokretnosti Borske banke u stečaju, javnim nadmetanjem. Tekst oglasa možete preuzeti ovde.

 

Baza investicionih podataka