• www.ark.rs
Prodaje se Klub Vojske

Vlada RS je donela odluku o prodaju “Kluba Vojske “ u Knjaževcu, ulica Kaplarova broj 1, koji čine objekti ukupne površine 438,11 m² sa pravom korišćenja zemljišta pod objektima i zemljišta za redovnu upotrebu objekta koje čine kat. parcele broj 140 površine 18 ari i 98 m² i broj 141 površine 17 ari  i 43 m².
Vojni kompleks po ukupnoj početnoj kupoprodajnoj ceni u iznosu od 102.657,85 evra, u dinarskoj protivvrednosti po sprovedenom postupku javnog nadmetanja,onosno postupku prikupljanja pismenih ponuda biće dat najpovoljnijem ponuđaču.
Kupoprodajna cena nepokretnosti postignuta javnim nadmetanjem, odnosno prikupljenim pismenim ponudama uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti na račun budžeta Republike Srbije, a sredstvima će raspolagati Ministarstvo odbrane, namenski, za podsticanje i podršku reforme i funkcionisanja sistema odbrane Srbije i za poboljšanje materijalnog položaja Vojske Srbije. Postupak javnog nadmetanja, odnosno postupak prikupljanja pismenih ponuda, kao i izbor najpovoljnijeg ponuđača sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji sprovešće Republička direkcija za imovinu Republike Srbije. Odluku možete pogledati ovde.

 

Baza investicionih podataka