• www.ark.rs
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za uvođenje sistema HACCP

Predmet ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za uvođenje sistema bezbednosti hrane u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (NASSR) za 2011. godinu privrednim subjektima sa sedištem na teritoriji najnerazvijenijih opština u Srbiji. Više informacija pogledajte ovde.

 

Baza investicionih podataka