• www.ark.rs
Obaveštenje o prodaji Fabrike sireva „Džersi“

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Zaječaru, broj predmeta St.br. 33/10 od  01.04.2010. godine, a u skladu sa članovima 132., 133. i 135. Zakona o stečaju («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), i saglasnosti Odbora poverilaca br. 1044/10 od 30.06.2010. godine i br. 182/11 od 18.05.2011. godine, stečajni upravnik stečajnog dužnika  ima nameru da izvrši prodaju stečajnog dužnika Fabrike sireva „Džersi“ DOO u stečaju  iz Knjaževca, ulica Kaličinski put bb kao pravnog lica. Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

Baza investicionih podataka