• www.ark.rs
Četvrta prodaja Džervina

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Zaječaru, broj predmeta St. br. 395/10 od  02.07.2010. i 13.08.2010. god., a u skladu sa članovima 132.,133. i 135. Zakona o stečaju («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2010), i saglasnosti Odbora poverilaca br. 30/11 od 18.01.2011. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika A.D. Džervin Knjaževac u stečaju, oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja. Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

Baza investicionih podataka