• www.ark.rs
Postupak podnošenja zahteva za regresirano gorivo

Zahtev za ostvarivanje prava za regresiranje dizel goriva podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija – Uprava za trezor,  ili preko asistenta savetodavca od 13. marta do 9. aprila 2012. godine na obrascu – Zahtev za regresiranje dizel goriva za prolećne radove u 2012. godini.

Ako fizičko lice podnosi zahtev preko asistenta savetodavca istovremeno, preko tog asistenta savetodavca, može podneti i prijavu za promenu podataka u Registru, u skladu sa Pravilnikom.

Ako fizičko lice podnosi zahtev za bonove ze evrodizel dužan je da uz zahtev dostavi fotokopiju saobraćajne knjižice (dozvole) na svoje ime ili na ime člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva čiji je fizičko lice nosilac, odnosno fotokopiju ugovora o korišćenju  mašine sa fotokopijom saobraćajne knjižice (dozvole) za tu mašinu.

Maloprodajna cena dizel goriva D-2, odnosno evrodizela regresira se u visini od 60 dinara po litru od cene ugovorene nakon sprovedenog javnog poziva. Prijem zahteva je do 9.aprila - rok važenja bonova je do 15. aprila 2012. godine.

Pravo na regresiranje dizel goriva D-2, odnosno evrodizela  ima fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava  u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, i nalazi se u aktivnom statusu, u količini koja se određuje u zavisnosti od biljne kulture, a po hektaru prijavljenog obradivog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom,  na dan podnošenja zahteva i to za: žitarice  do 40 litara;industrijsko bilje  do 40 litara; krmno bilje  do 30 litara;povrće do 75 litara; voće i grožđe  do 100 litara; aromatično bilje i lekovito bilje do 50 litara i  sadni materijal i hortikultura do 100 litara.

 

Baza investicionih podataka