• www.ark.rs
Zahtevi za regresirano gorivo na tri punkta

Obaveštavaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom da će se popunjavanje i predaja zahteva za regresiranje dizel goriva obavljati na tri punkta u gradu i to : u Upravi za trezor, Agenciji za razvoj opštine Knjaževac u ulici Cara Dušana br.19, kao i u Mesnoj kancelariji u Trgovištu.Prijavljivanje se obavlja svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Kako bi se izbegle velke gužve, na građane se apeluje da zahteve podnose na dvema poslednjim lokacijama. Da bi se izbegle velike gužve i redovi u Upravi trezora, apelujemo na sugrađane da zahteve podnose na ostale dve spomenute lokacije.

U seoskim sredinama prijavljivanje će odvijati ovim redosledom:

MZ Bučje-četvrtak i petak,
MZ Valevac- ponedeljak, utorak i sreda, kontakt osoba Dragan Marković tel. 064 / 670 61 78 , 
MZ Gornje Zuniče- ponedeljak,
MZ Grezna - utorak,
MZ Štipina- sreda,
MZ Donje Zuniče - četvrtak i  petak, kontak osoba Saša Ristić tel. 064/ 670 61 94,
MZ Minićevo - ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, kontak osoba Dragan Spasić tel. 064/ 670 61 95,
Kalna petkom -kontak osobe Dragan Spasić i Dragana Milošević tel. 064/ 670 61 85.

 

Društveno odgovorno poslovanjeStrategija ruralnog razvoja opštine Knjaževac