• www.ark.rs
Borska banka AD u stečaju

Borska banka AD u stečaju ima poslovni prostor - zgradu u Knjaževcu u ulici Kej Dimitrija Tucovića br. 3. Zgrada je površine 1580 m2. Vlasnik zgrade je Borska banka AD u stečaju a vlasništvo je uknjiženo u katastar nepokretnosti Knjaževac. Poslovna zgrada je deljiva u tri funkcionalne celine uz neophodnu adaptaciju ulaza i instalacije.

Od otvaranja stečajnog postupka 13.02.2004.godine ovaj poslovni prostor je četiri puta nuđen na prodaju putem javne licitacije koja je objavljivana u listu POLITIKA. Poslednja početna cena za licitaciju je bila 45.481.464,00 dinara i nije bilo kupaca. Takođe , poslovni prostor se nudi i u zakup, a u celinama koje odgovaraju zakupcu a sa rokom zakupa do prodaje zgrade. Trenutno je u zakupu 43 m2.

Inače, poslovni prostor je građen za delatnost bankartva, međutim može se prilagoditi za druge delatnosti, kao što su:

  • turizam i ugostiteljstvo
  • škole i fakulteti
  • zabavišta i obdeništa
  • ambulante svih specijalnosti
  • kancelarije, agencije, osiguranja i dr.


Banka ima projekat i dozvolu za nadogradnju kosog krova.

 

Baza investicionih podataka