• www.ark.rs
DP Fabrika motora i motokultivatora „IMT“ KNjAŽEVAC

Fabrika je osnovana 1950. g. kao mala zantaska radionica za održavanje i popravku poljoprivrednih mašina i oruđa. Od 1963. g. radionica počinje proizvodnju mašina za selekciju semena i transport zrnaste i kabaste mase iz programa industije poljoprivrednih mašina "Zmaj" iz Beograda. Od 1968. god. počinje proizvodnja motokultivatora po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom "Agria-Verke" iz okoline Štutgarta, a od 1977. i motora za motokultivatore. Od 1970 god. fabrika posluje pod današnjim imenom.

Adresa: 22. Decembar br. 1 Knjaževac

Delatnost: Motokopačice i motokultivatori sa priključnim uređajima, malolitražni dizel i benzinski motori.

Objekti:

Redni broj

Objekat

Površina (m²)

1

Fabrika motokultivatora

10715

2

Fabrika ozubljenja

8007

3

Fabrika motora

3426

4

Ispitna stanica dizel motora

520

5

Upravna zgrada

1060

6

Stara upravna zgrada

573

7

Skladište gotovih proizvoda (izdato u zakup DOO “Serbina” Knjaževac)

800

8

Magacin gotove robe

1015

9

Restoran sa kuhinjom

638

10

Restoran sa kuhinjom novi

1135

11

Garderoba 1

371

12

Garderoba 2

721

13

Garderobe sa pogonskim kancelarijama

200

14

Kotlarnica

500

15

Kompresorska I trafo stanica

287

16

Ostale zgrade

1500

Ukupno površina zgrada:

31468


Zemljište:

Mesto

List nepokretnosti

Površina (ha)

Knjaževac

3420

8,32

Kalna

674

0,35

Kalna

679

0,69

Kalna

678

2,51

Gabrovnica

171

42,87

Gabrovnica

244

n/p

Gabrovnica

375

n/p

Janja

32

n/p

Janja

186

n/p

Crni Vrh

661

n/p

Ukupna površina:

54,74

U pitanju je zemljište u državnoj i društvenoj svojini, poljoprivredno i građevinsko zemljište.

Fabrika u svom sastavu ima sledeće proizvodne linije:

  • Linija termičke obrade sa sonim kupatilima i peći za žarenje
  • Linija farbare sa kadom za potapanje boje od 9.000 l i 2 špric kabine sa vodenim zavesama, izvedenom ventilacijom (sušara i dr. ) – postrojenje „Hartel“
  • Stanica za dekontaminaciju otpadnih voda
  • Hemijska i metalurška laboratorija sa potrebnom opremom
  • Ispitna stanica za dizel motor sa ispitnim stolovima i podzemnim rezervoarima.


 

Baza investicionih podataka