• www.ark.rs
„Branka Dinić"

Preduzeće "BRANKA DINIĆ - U LIKVIDACIJI" koje je po pravnoj formi bilo društveno preduzeće, sa sedištem u Knjaževcu, Lole Ribara 35, je 22.01.2010 obrisano iz registra kod Agencije za privredne registre, te zvanično više ne postoji.

Preostala imovina „Branke Dinić“ koja je u vlasništvu nekadašnjih akcionara odnosi se na ukupni zatvoreni poslovni prostor u površini od 7.500 m2.


Ukupna površina parcele na kojoj se nalazi fabrička zgrada iznosi 17000 m2, od čega 6000 m2 pripada površini zgrade, a ostatak je dvorište, odnosno građevinsko zemljište.

 

Baza investicionih podataka