• www.ark.rs
Aktivnosti Agencije

Glavne aktivnosti Agencije se mogu podeliti u 2 glavne grupe:

1.    Aktivnosti za potrebe osnivača i
2.    Tržišne aktivnosti

1.    AKTIVNOSTI ZA POTREBE OSNIVAČA


Za potrebe svog osnivača Agencija za razvoj opštine Knjaževac realizuje aktivnosti u sledećim oblastima:

1.    Identifikacija prioritetnih projekata
2.    Priprema i implementacija projekata
3.    Promocija i umrežavanje
4.    Rad na izradi strateških dokumenata
5.    Lobiranje i zastupanje interesa
6.    Edukacija i obuka


2.    TRŽIŠNE AKTIVNOSTI


Drugi deo svojih aktivnosti Agencija za razvoj opštine Knjaževac će bazirati na realizaciji različitih aktivnosti koje su pre svega u funkciji obezbeđenja samoodrživosti.Generalno govoreći, Agencija ove aktivnosti realizovuje na način da će pokušati da unapredi svoje kapacitete kroz saradnju na implementaciji projekata drugih organizacija kao i apliciranjem kod donatora za implementaciju onih projekata koji su od interesa za samu Agenciju i kroz čiju implementaciju Agencija može da obezbedi dodatna sredstva, znanja i veštine za sopstveno funkcionisanje.

 

Baza investicionih podataka