• www.ark.rs
Vizija i misija

Na osnovu rešenja Agencije za privredne registre broj BD148136/2009 od 02.11.2009 Agencija za razvoj opštine Knjaževac je registrovana sa pretežnom delatnotšću „Uređivanje i doprinos uspešnijem poslovanju privrede“ (75130).

Vizija agencije je da postane prepoznatljivi partner i priznati nosilac lokalnog ekonomskog razvoja koji uspešno doprinosi ne samo prosperitetu opštine Knjaževac, već  i razvoju Timočkog regiona u celini.

Misija Agencije  je podrška rastu životnog standarda stanovnika opštine Knjaževac i otvaranje novih radnih mesta kroz izradu i implementaciju projekata na području podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma.

Osnovni cilj Agencije je realizacija strateških ciljeva razvoja opštine Knjaževac, unapređenje i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti, kao i preduzimanje mera za realizaciju kvalitetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine Knjaževac.


Specifični ciljevi Agencije:

  • Definisanje i realizacija prioritetnih projeka u oblasti unapredjenja lokalne samouprave, razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma;
  • Pomoć opštinskim javnim prduzećima i ustanovama u pripremi i implementaciji projekata
  • Strateško planiranje – priprema strateških dokumenata, njihovo ažuriranje i monitoring njihove realizacije.
  • Izgradnja povoljne preduzetničke klime na teritoriji opštine, aktivnosti na privlačenju investicija.
  • Stvaranje uslova za prijem i korišćenje sredstava donacija, subvencija, i drugih vrsta finansijske pomoći koje obezbeđuje centralna vlada i međunarodna zajednica;
  • Zastupanje interesa opštine i lobiranje, širenje informacija i koordinacija sa donatorima i direktnim stranim investitorima.
 

Baza investicionih podataka