• www.ark.rs
Projekat Sportsko-rehabilitacioni centar Rgoška banja

Na oko 4 km od grada Knjaževca, u blizini sela Rgošta nalazi se termalni izvor kapaciteta na samom izlivu od oko 60 l/s, sa temperaturom od 28 Cº. Ovaj izvor je poznat kao Rgoška banja. Na oko 1000m nizvodno, početkom 1980. godine izgrađen je otvoreni olimpijski bazen sa pratećom opremom koji koristi termalnu vodu iz kaptaže urađene neposredno pored postojećeg izvora.

Kompleks bazena je površine 4 ha u državnoj svojini, na kojoj je planskom dokumentacijom predviđena gradnja sportsko – rekreativnih objekata.


Okvirni budžet projekta je 216.500.000.00 dinara.


 

Baza investicionih podataka