• www.ark.rs
Prostor za industrijsku zonu „Kasarna“ u Knjaževcu

U samom gradu Knjaževcu, nadomak magistralnog puta Niš - Prahovo, M-25 nalazi se kompleks vojnih objekata na površini od 23,21 ha sa potrebnom infrastrukturom (vodovod, kanalizacija, elektrika, pristupni put).


Redni broj

Naziv nepokretnosti

Korisna površina

01

UPRAVNA ZGRADA KOMANDE

984,7

02

ZGRADA ZA STANOVANJE VOJNIKA

1526,36

03

ZGRADA ZA STANOVANJE VOJNIKA

1394,34

04

KONTROLNO PROPUSNA STANICA

7,26

05

BENZINSKA STANICA (komplet)

-

06

MAGACIN

247,94

07

MAGACIN

126,29

08

MAGACIN

41,32

09

PEKARA

248,25

10

MAGACIN

408,1

11

MAGACIN

235,04

12

MAGACIN – UGLJARA

235,11

13

ZGRADA ZA PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE

41,75

14

MAGACIN

235,76

15

POMIJARA

15

16

KUHINJA SA TRPEZARIJOM I MAGACINOM ISHRANE

998,1

17

MAGACIN

226,96

18

KANTINA

263,74

19

KOTLARNICA (komplet)

134,74

20

ZGRADA ZA PUNJENJE GORIVA

183,3

21

MAGACIN

350,76

22

KUPATILO I PERIONICA

179,11

23

TEHNIČKA RADIONICA

545,58

24

NADSTREŠNICA ZIDANA

1597,89

25

MAGACIN

21,37

26

ZGRADA SA HIDROFORSKIM POSTROJENJIMA

21,84

27

ZGRADA ZA STANOVANJE VOJNIKA

1528,24

28

AMBULANTA

468,31

29

KISIKARA

2,25

30

GARAŽA

47,49

31

STRAŽARNICA

1,2

32

SKLONIŠTE

34

33

STRAŽARNICA

1,2

34

STRAŽARNICA

1,2

35

STRAŽARNICA

1,2

36

VENJAK – drveni

13

37

MAGACIN

1,5

38

STRAŽARNICA

1,2

39

SKLONIŠTE

34

40

BINA

20


GRAĐEVINSKA PARCELA  sa kompletnom infrastrukturom i ogradom (kp. br.1890/1, 1890/2, 3440  i  1887 KO Knjaževac)
Procenjena vrednost kompleksa je 68.000.000 dinara.

Planom detaljne regulacije industrijske zone „Kasarna“, usvojenom od strane Skupštine opštine Knjaževac 2007. godine, predviđena je sledeća funkcionalna organizacija objekata:

 • mešovito stanovanje (individualno i kolektivno), apartmani za prenoćišta
 • prostorije JKP „Standard“ Knjaževac
 • Vatrogasni dom
 • Uprava carine i špedicije
 • Pošta – ekspozitura
 • Banka
 • Ambulanta
 • Apoteka
 • Ugostiteljski objekti i sve vrste lokala sa prodajom prehrambenih proizvoda
 • Trgovinski objekti
 • Pekare
 • Industrijski objekti sa različitim delatnostima
 • Proizvodna i uslužna delatnost
 • Proizvodno zanatstvo i servisi
 • Benzinska stanica
 • Biznis inkubator
 • Centar za prekvalifikaciju radnika
 • Novoformirani objekti iz oblasti prosvete
 • Sve proizvodne i neproizvodne delatnosti koje ne zagađuju čovekovu sredinu.

Pored navedenih, Planom detaljne regulacije planirani su i sledeći objekti:

Vrste zauzeća

Površina (ha)

Učešće u %

Saobraćajnice

1,25

5,40

Parking prostor

0,47

2,04

Zelene površine

3,98

17,15

Slobodne površine

2,00

8,60

Novoprojektovani objekti

13,64

58,77

Postojeći objekti

1,17

5,04

Sportski teren

0,70

3,00

Ukupno

23,21

100,00


 

Baza investicionih podataka