Aktivnosti Agencije

Glavne aktivnosti Agencije se mogu podeliti u 2 glavne grupe:

1. Aktivnosti za potrebe osnivača i
2. Tržišne aktivnosti

1. AKTIVNOSTI ZA POTREBE OSNIVAČA

Za potrebe svog osnivača Agencija za razvoj opštine Knjaževac realizuje aktivnosti u sledećim oblastima:

1. Identifikacija prioritetnih projekata
2. Priprema i implementacija projekata
3. Promocija i umrežavanje
4. Rad na izradi strateških dokumenata
5. Lobiranje i zastupanje interesa
6. Edukacija i obuka

2. TRŽIŠNE AKTIVNOSTI

Drugi deo svojih aktivnosti Agencija za razvoj opštine Knjaževac će bazirati na realizaciji različitih aktivnosti koje su pre svega u funkciji obezbeđenja samoodrživosti.

Generalno govoreći, Agencija ove aktivnosti realizovuje na način da će pokušati da unapredi svoje kapacitete kroz saradnju na implementaciji projekata drugih organizacija kao i apliciranjem kod donatora za implementaciju onih projekata koji su od interesa za samu Agenciju i kroz čiju implementaciju Agencija može da obezbedi dodatna sredstva, znanja i veštine za sopstveno funkcionisanje.