Projekti

Agencija trenutno radi na implementaciji sledećih projekata:

• Jačanje turističke konkurentnosti istočne Srbije – Projekat se realizuje kao deo programa Exchange 3, finansiran od strane Evropske unije,
• Od dobre ideje do uspešnog biznisa – Projekat finansijski podržan od strane nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ

Uzimajući u obzir strateškim planovima definisane prioritetne projekte, Agencija je na sebe preuzela pripremu i upravljanje sledećih projekata (projekti nisu svrstani po prioritetima i lista nije zaokružena):

• Studija korišćenja potencijala geo-termalnih i termo-minealnih izvora na području Opštine,
• Studija izvodljivosti višenamenskih akumulacija u slivu Timoka,
• Razvoj programa organizovanja i podsticanja prikupljanja i prerade lekovitog bilja i šumskih plodova, kao i plantažnog gajenja lekovitog i začinskog bilja i šumskih plodova,
• Izrada i realizacija programa razvoja seoskog, agro, eko i etno turizma na području Opštine,
• Program razvoja voćarstva i vinogradarstva (finansijska podrška podizanju dugogodišnjih zasada)
• Izrada i prva faza realizacije Programa razvoja stočarstva,
• Izrada i prva faza realizacije Programa podrške gajenju autohtonih sorti i rasa
• Analiza mogućnosti i uslova za obezbeđivanje posebnih sredstava i mikro-kreditiranje programa i projekata samozapošljavanja i formiranje fonda za start-up poslove
• Program iskorišćenja postojećih proizvodnih kapaciteta
• Razvijanje i realizacija posebnog Programa obrazovanja i obuke za održivi razvoj (kursevi za inovaciju znanja, kursevi preduzetničkog menadžmenta, obuka za marketing i savremene tržišne i poslovne komunikacije, obuka za sisteme kvaliteta…)
• Izrada studije o tehničkoj regulaciji sdaobraćaja u Knjaževcu i Glavnog projekta regulacije tranzitnog saobraćaja-obilaznice,
• Izrada Programa i realizacija Projekata za poboljšanje efikasnosti postojećih proizvodnih i posebno distributivnih kapaciteta u oblasti daljinskog snabdevanja toplotnom energijom,
• Izrada i realizacija Programa za smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu,
• Izrada prostorno planske dokumentacije za potrebe razvoja malih i srednjih preduzeća,
• Izrada i realizacija Programa akcija i aktivnosti za povecanje stepena naplate komunalnih usluga.
• Izrada “Opštinske baze podataka”, ili komunalnog informacionog sistema Opštine.