Ciljna grupa

Ciljna oblast Agencije je opština Knjaževac.

Ciljne grupe su:

  • Lokalna samouprava
  • Institucije i javna komunalna preduzeća koja su osnovana od strane lokalne vlasti i druge institucije i organizacije u nadležnosti lokalnih vlasti.
  • Institucije u funkciji podrške biznis aktivnostima (Kancelarija za mala i srednja preduzeća itd.)
  • Privredna društva, Lokalna udruženja preduzetnika i poslovne aktivnosti uopšte
  • Građansko društvo: NVO, Organizacije iz lokalne zajednice, Omladinske organizacije itd.