Home > Konkursi > Obaveštenje o rezultatima Konkursa za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2016. godini

Obaveštenje o rezultatima Konkursa za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2016. godini

Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac je na sednici, održanoj 25.11.2016. godine u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, doneo Odluku o dodeli subvencija po Konkursu za voćarstvo u 2016. godini.

Poljoprivredna gazdinstva koja su ispunila kriterijume tražene u Konkursu treba dostaviti najkasnije do 10.12.2016. godine, fotokopiju lične karte, fotokopiju kartice namenskog računa, kao i dokaze o nabavljenom sadnom materijalu:

  • dokaz o uplati – fiskalni isečak;
  • uverenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala;
  • deklaracija o kvalitetu sadnog materijala;
  • račun i otpremnica na ime gazdinstva za kupljeni sadni materijal

Potrebna dokumentacija dostavlja se Agenciji za razvoj opštine Knjaževac, u koverti, sa naznakom “Subvencije za voćarstvo 2016”, lično ili na adresi: Agencija za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19, 19350 Knjaževac.

Sve dodatne informacije o rezultatima Konkursa, kao i imena korisnika, možete dobiti lično u prostorijama Agencije za razvoj ili na telefon 019/731256.

Leave a Reply