Home > Nekategorizovano > Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata

Fond za civilno društvo EU raspisao je Javni poziv za dostavljanje predloga projekata “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU”
Rok za podnošenje predloga projekata je 1. mart 2010. do 15:00 h po centralno-evropskom vremenu (CET).

Program za civilno društvo Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, uz finansijsku podršku iz fondova IPA 2007 i 2008, raspisuje poziv za predloge projekata usmerenih na razvoj održivog dijaloga između civilnog društva Srbije i zemalja članica EU kroz:

  • Podršku saradnji između profesionalnih (strukovnih) organizacija u Srbiji i EU;
  • Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za formulisanje javnih politika,  programskih analiza i zastupanje;
  • Podsticanje novih partnerstava i umrežavanja između organizacija civilnog društva u Srbiji i zemaljama članicama EU.

Celokupan tekst “Smernica za podnosioce predloga projekata” dostupan je u:
Kancelariji Projekta “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU” Palmotićeva 20a/3, 11000 Beograd, Srbija
i na sledećoj internet stranici: www.dijalog.org.rs

Leave a Reply