Home > Nekategorizovano > Regionalno društveno-ekonomski program razvoja

Regionalno društveno-ekonomski program razvoja

Regionalno društveno-ekonomski program razvoja (RDEPR 2) je program tehničke pomoći EU sa ciljem pružanja podrške Regionalnim agencijama za razvoj (RAR) u čitavoj Srbiji. Tim tehničke pomoći koji se sastoji od regionalnih ekonomista i savetnika za razvoj, radi sa svim postojećim RAR i onim interesnim grupama u delovima Srbije u kojima ne postoje RAR ali postoji interesovanje za regionalni razvoj.

Ciljevi
Sveobuhvatan cilj projekta je jačanje kapaciteta u Srbiji za izradu i sprovođenje politike kojom bi se postigao ujednačen teritorijalni društveno-ekonomski razvoj u skladu sa zahtevima koje postavlja priključenje EU.

Svrha projekta je unapređenje kapaciteta Regionalnih agencija za razvoj (RAR) i drugih regionalnih i opštinskih interesnih grupa za planiranje i sprovođenje regionalnog razvoja.

Tokom realizacije projekta postići ćemo sledeće rezultate:

1.    Povećanu efikasnost RAR u upravljanju lokalnim razvojnim resursima.
2.    Veće učešće RAR u nacionalnom planiranju regionalne politike razvoja i jačanje uloge koju RAR ima u javnom zagovaranju na nacionalnom nivou.
3.    Unapređenje veština zaposlenih u RAR i drugih interesnih strana u upravljanju projektnim ciklusom (UPC) i finansijskom upravljanju.
4.    Efikasno upravljanje…

RDEPR 2 koji je pokrenut u junu 2009. godine je projekat tehničke pomoći finansiran od strane EU vrednosti 4 900 000 evra sa ciljem da poboljša kapacitete Regionalnih agencija
za razvoj (RAR). Program će takođe pružiti pomoć drugim regionalnim i opštinskim interesnim stranama uključenim u regionalni razvoj u čitavoj Srbiji.
Tehnička pomoć
Sastoji se od četiri ključne komponente:

• Podrška RAR,
• Glas u prilog lokalnih i regionalnih interesnih strana,
• Međuopštinska saradnja, podrška i učenje i
• Podrška Fonda bespovratne pomoći

Specifičan cilj je osnaživanje praktičnih znanja u oblasti regionalnog razvoja i ostvarivanje dodatnih dobrobiti kroz promovisanje ekonomskih potencijala u širim geografskim oblastima.
Fond bespovratne pomoći za regionalni razvoj
Osnovna svrha RDEPR 2 je kreiranje i podrška novim mogućnostima za zapošljavanje i očuvanje postojećih radnih mesta. Zbog toga i Fond bespovratne pomoći vredan 9 000 000 evra koji finansira EU a koji promovišemo u okviru oovog programa, podržava regionalne projekte koji direktno utiču na kreiranje radnih mesta i razvoj biznisa.

Više o programu na http://www.rsedp2serbia.eu/

Leave a Reply