Home > Konkursi > KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “RAZVOJ OVČARSTVA I KOZARSTVA U OPŠTINI KNJAŽEVAC“

KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “RAZVOJ OVČARSTVA I KOZARSTVA U OPŠTINI KNJAŽEVAC“

На основу Закључка Општинског већа број: 06-81/2018-09 од 30.08.2018. године а у циљу реализације Пројекта ” Развој овчарства и козарства у општини Књажевац “ Агенција за развој општине Књажевац расписује

КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ “РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ“

Текст конкурса можете преузети овде.

Образац можете преузети овде.

1.Намена улагања

Мере подршке развоју овчарства и козарства на територији општине Књажевац које је на основу, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Књажевац за 2013, 2014, 2015, 2016 I 2017. годину реализовао Фонд за развој пољопривреде општине Књажевац (Буџетски фонд), резултирале су увећањем за преко 1.000 уматичених грла оваца и коза.

Пољопривредна газдинства која су остварила подршку за развој овчарства и козарства на територији општине Књажевац у периоду 2013 – 2017 имају уговорену обавезу увећања сточног фонда и донирања приплодног подмладка новим корисницима подршке развоју овчарства и козарства у периоду од 5 година

2.Коришћење субвенција

Право на учешће по овом Конкурсу има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2018. години, са седиштем на територији општине Књажевац.

3. Критеријуми за оцену захтева

  1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Књажевац;

  2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2018. години;

  3. предност имају пољопривредна газдинства чији је носилац жена, млађи носиоци газдинства и незапослена лица;

  4. корисници морају да поседују производне капацитете (изграђене објекте за смештај) минималне површине 30 м².

4. Потребна документација за конкурисање

  1. попуњен образац захтева;

  2. потврда о активном статусу пољопривредног гааздинства у 2018 години;

  3. извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;

  4. извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње;

  5. фотокопија личне карте

5. Услови и начин одобравања подршке

Услови Конкурса: Директор Агенције за развој општине Књажевац ће формирати стручну Комисију која ће имати задатак да прати и евидентира заинтересована пољопривредна газдинства за формирање матичног запата као и у сарадњи са матичном службом регистрованом на територији општине Књажевац прати прилив уматиченог подмладка за раздужење, и исти додели новим корисницима.

Пољопривредна газдинства која остваре право на учешће у пројекту, дужна су да стадо увећавају , наредних 5 година за 10 {16bcf0ead8f09ea5893898a0534ed053fdb9cd89476a28d1a73e6dc2e9939f79} годишње и склопе уговор са селекцијском службом ради реализације селекцијског програма на њиховом газдинству.

О захтеву за учешће у Пројекту, одлучује Директор Агенције за развој општине Књажевац.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подршке за развој овчарства и козарства уређују се Уговором који закључују Директор Агенције за развој општине Књажевац и корисник подршке.

6. Подношење захтева за учешће у Пројекту ” Развој овчарства и козарства у општини Књажевац “

Захтев за учешће у пројекту са траженом документацијом се доставља Агенцији за развој општине Књажевац, Цара Душана 19, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Развој овчарства и козарства у општини Књажевац ”, искључиво путем поште или писарнице Агенције за развој општине Књажевац.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Конкурс је отворен до 24.12.2018. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:

019/731-256 Агенција за развој општине Књажевац

Број 244/18

13.12.2018

Leave a Reply