Home > Obaveštenja > OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISANIX PONUDA ZA USTUPANjE DELA ZEMLjIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠĆENjE UZ NAKNADU U OKVIRU SPORTSKO – REKREATIVNOG CENTRA BAZEN „ BANjICA

OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISANIX PONUDA ZA USTUPANjE DELA ZEMLjIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠĆENjE UZ NAKNADU U OKVIRU SPORTSKO – REKREATIVNOG CENTRA BAZEN „ BANjICA

Na osnovu Odluke o ustupanju dela zemljišta i poslovnog prostora na korišćenje uz naknadu u okviru SRC „Banjica“ Rgošte DOO br. 85/22 od 20.05.2022. godine objavljuje se OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA PRIKUPLjANjA PISANIX PONUDA ZA USTUPANjE DELA ZEMLjIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠĆENjE UZ NAKNADU U OKVIRU SPORTSKO – REKREATIVNOG CENTRA BAZEN „ BANjICA „

Leave a Reply