Home > Obaveštenja > Prezentacija programa za mentoring

Prezentacija programa za mentoring

U prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, za preduzetnike je organizovana prezentacija programa za mentoring Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Program je predstavio Boban Kostandinović iz Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije – RARIS.

Mentoring predstavlja svеоbuhvаtаn prоcеs pоdrškе prеduzеćimа (privrеdnim društvimа) i prеduzеtnicimа kојi sе nаlаzе u prеsudnоm trеnutku zа njihоv dаlјi rаzvој ili zа оpstаnаk uоpštе. Prоcеs mеntоringа prеdstаvlја оdrеđеni brој sаti kојi stručnо licе-mеntоr prоvоdi u dirеktnоm kоntаktu/rаdu sа vlаsnikоm rаdnjе ili prеduzеćа.

Zahtevi po konkursu će se primati do 06. maja 2014. godine.

Više informacija možete dobiti OVDE

Leave a Reply