Home > Nekategorizovano > Raspisan Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2017.godini

Raspisan Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2017.godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 29.09.2017. godine, raspisalo je Konkurs za dodelu subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za kupljeni sadni materijal voća, u iznosu od 80{16bcf0ead8f09ea5893898a0534ed053fdb9cd89476a28d1a73e6dc2e9939f79} vrednosti investicije. Subvencija će iznositi 80{16bcf0ead8f09ea5893898a0534ed053fdb9cd89476a28d1a73e6dc2e9939f79} od vrednosti kupljenog sadnog materijala, a najviše do 80.000,00 dinara. Pravo prijave na Konkurs imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja opštine Knjaževac, koji u 2017. godini planiraju nabavku voćnog i loznog sadnog materijala radi podizanja višegodišnjih zasada na teritoriji opštine Knjaževac, a koji već poseduju 0,30 ha pod voćem ili vinovom lozom. Subvencija se odobrava za podizanje zasada na površini od minimum 0,30 ha. Zahtev za korišćenje subvencija sa traženom dokumentacijom dostavlja se Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1,  sa naznakom “Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze u 2017. godini.”

Konkurs je otvoren do 16.10.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 i li na telefon 019/731 – 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Leave a Reply