Home > Konkursi > Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2019. ГОДИНИ

Текст конкурса можете преузети овде.

Образац захтева за овчарство и козарство можете преузети овде.

1.Намена улагања

Средствима Буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац (у даљем тексту: Фонд) за 2019. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку приплодног подмладка оваца и коза.

2.Коришћење субвенција

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019 години, са седиштем на територији општине Књажевац.

3. Критеријуми за оцену захтева

Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим критеријумима:

  1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Књажевац;

  2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2019 години;

  3. корисници средстава морају да имају на крају инвестиције минимум 10, а максимум 300 приплодних грла оваца / коза;

  4. предност имају пољопривредна газдинства чији је носилац жена, млађи носиоци газдинства и незапослена лица;

  5. корисници морају да поседују производне капацитете (изграђене објекте за смештај) минималне површине 30 м².

4. Потребна документација за конкурисање

  1. попуњен образац захтева;

  2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019 годину;

  3. фотокопија личне карте

5. Услови и начин одобравања средстава

Услови субвенције: Комисија формирана од стране Општинског Већа општине Књажевац у сарадњи са Селекцијском службом регистрованој на територији општине Књажевац извршиће обилазак и контролу испуњености услова за остваривење права на субвенцију подносиоца захтева.

Средства за набавку приплодног подмладка оваца и коза одобравају се за набавку јединки по газдинству.

Пољопривредна газдинства која остваре право на коришћење субвенције, дужна су да стадо увећавају , наредних 5 година , за 10 {16bcf0ead8f09ea5893898a0534ed053fdb9cd89476a28d1a73e6dc2e9939f79} годишње и склопе уговор са селекцијском службом ради реализације селекцијског програма на њиховом газдинству.

О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Општинско Веће општине Књажевац.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Председник општине Књажевац и корисник средстава.

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Буџетском Фонду за развој пољопривреде општине Књажевац, Милоша Обилића 1, са назнаком „Субвенције за развој овчарства и козарства у 2019 години”, искључиво путем поште или писарнице Општине Књажевац.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Конкурс је отворен до 24.06.2019. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити преко средстава јавног информисања, на веб сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs и Агенције за развој општине Књажевац www.ark.rs, огласној табли општине Књажевац и у насељеним местима Општине.

Све додатне информације могу се добити на телефоне:

019/731-256 Агенција за развој општине Књажевац

Leave a Reply