Home > Konkursi > Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede u 2017. godini

Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj 27.10.2017. godine, raspisalo je Konkurs za izbor korisnika za dodelu podsticajnih sredstava za jačanje novoformiranih Udruženja u oblasti poljoprivrede iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac u 2017. godini.

Sredstvima Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac za 2017. godinu, izvršiće se jačanje novoformiranih udruženja poljoprivrednih proizvođača kroz realizaciju programa i aktivnosti, koje imaju za cilj, jačanje njihovih kapaciteta. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju Udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovana na području opštine Knjaževac u 2017 – oj godini, na osnovu Programa, koji će sadržati detaljan opis mera i aktivnosti koje će sprovesti, u cilju jačanja kapaciteta udruženja i članova udruženja.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Budžetskom fondu za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac, Miloša Obilića br. 1, sa naznakom “Konkurs za podsticajna sredstva novoformiranim poljoprivrednim udruženjima u 2017. godini”, isključivo putem pošte ili pisarnice opštine Knjaževac.

Konkurs je otvoren do 20.11.2017. godine. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za razvoj opštine Knjaževac, Cara Dušana br. 19 ili na telefon: 019/731 – 256.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Leave a Reply